Ojämn könsfördelning bland riksdagens valda ledamöter

8

SCB presenterar i dag en undersökning som visar riksdagsledamöterna representation i förhållande till den röstberättigade befolkningen.  Undersökningen lyfter, förutom kön, fram att andelen unga, äldre, utrikes födda, lågutbildade och personer med lägre inkomster är mindre bland de folkvalda än bland de röstberättigade i stort.

När det gäller kön är M, S och L partier som kan betraktas som jämställda. Däremot har Mp och V mer än 60 procent kvinnor bland sina ledamöter. När det gäller Kd, Sd och C är andelen valda män högre än 60 procent.

Undersökningen visar också att det i landstings- och kommunfullmäktige minskade andelen kvinnor marginellt jämfört med 2014. Där blev andelen kvinnor 47,6 procent respektive 43,3 procent.

Träffar: 109

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tjugo − 12 =