Hej du läsare!

Är du här och läser kommer du inse att den här sidan är långt ifrån klar. Sedan en tid tillbaka har jag börjat att bygga den som ett projektarbete i den utbildning jag just nu deltar i.

Vandring runt Fristadstorget

– en påminnelse om idén med Eskilstuna.

Denna krönika är skapad som ett reportage under min utbildning i journalistik- och opinionsbildning. Kursen reportageskrivande.

Vandringen ägde rum den 7/10 2019

En promenad i dimma

Dagens morgonpromenad skedde i dimma. Det var grått, men ändå vackert där jag vandrade. Men inne i min hjärna pågick en fundering som på något sätt speglade den dimma som fanns runtomkring

Att slå fast begrepp eller inte

Den här artikeln handlar inte om att kritisera skribenterna och politikern ovan. Artikeln har kommit till utifrån den frustration som kan upplevas när vi försöker vara en del i dialogen om ett bättre samhälle. Vilka begrepp ska vi använda och när behöver vi söka efter förklaringar för dessa?

Det var inte objektivt

I dag kan jag sitta här i min katedral i Hallsberg och dela med mig av mina egna tankar. Tankar som jag fått genom alla de möten jag varit med om i hela mitt snart 65-åriga liv, som någon sorts pojke och man.

Liten ökning av fällande domar vid kvinnofridsbrott

Personuppklaringsprocenten för grov kvinnofridskränkning har halverats från drygt 30 procent år 2008 till 16 procent år 2017. Bristande personalresurser och en hög arbetsbelastning inom den utredande verksamheten bedöms ha bidragit till den minskande uppklaringen för grov kvinnofridskränkning.