Stenar som på något sätt skaver

Det skaver någonstans när jag nu tagit steget tillbaka till Min politiska moderorganisation.
Det socialdemokratiska arbetarepartiet. Jag börjar inse att de stenar som Magdalena Andersson en gång pratade om att vända i stor utsträckning har den färg som den konservativa högern så gärna vill få väljarna att anamma.  

Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa gängen, är en av våra valslogans som följs upp med texten; Samhällets kamp mot kriminaliteten ska vara skoningslös. Alla bostadsområden ska vara trygga och livsvillkoren i utsatta områden ska Källangivelse

Det låter väldigt förnuftigt. Faktiskt. Men det som skaver kommer sig av att det är så oerhört tolkningsbart i dessa rasistiska tider.  Finns det risk för att människor som enbart läser affischerna upplever en sammanblandning av att kriminella handlingar utövas i huvudsak av utlandsfödda eller barn till dessa?

Begreppet betyder enligt Nationalencyklopedin; ”det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. Den kan vara ofrivillig eller frivillig.”
(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/segregation (hämtad 2022-07-14)

Är det inte uppenbart i dagens högerhegemoniska debattklimat att människor tänker segregation, som att det handlar om invandrare boende i speciella bostadsområden? Områden som uppfattas som att ”etniskt svenskar” inte är välkomna att hyra eller köpa bostäder i. Att det är i just dessa bostadsområden vi som inte bor i ska skapa trygghet. Att detta sedan ska motverka kriminella gäng.

Tänk på svårigheten att få svenskar boende i segregerade områden som Adolfsberg (i Örebro) eller Lidingö (i Stockholm) där befolkningen är i huvudsak vita svenskar, att förstå den kriminalitet som pågår där. De kriminella handlingar som handlar om köp av svarta tjänster, människor som fuskar med skatter och bidrag från staten, kanske kokain- och marijuanabruk. För att inte tala om mäns våld mot kvinnor. Det krävs en del rullande på Socialdemokraternas hemsida innan dessa frågor kommer upp. De kommer dock inte upp som hot mot välfärdssamhället.

Fakta är att den ekonomiska brottsligheten i alla dess former är osynliggjord helt, på sidan som handlar om att bekämpa kriminalitet och bryta segregationen. Vid sökande via sökrutan får inte orden ekonomisk brottslighet, i ett sammanhang, någon träff.

Men då partiprogrammet stipulerar att ”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.” så känner jag det ändå rätt att numera vara medlem i det socialdemokratiska partiet.

Inte minst när ovanstående sedan förklaras genom följande:
”Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning.

Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.”
)https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/ideologi (hämtad 2022-07-14)

Som medlem i ett stort parti kommer det inte så sällan att skava, men finns det förutsättningar att slipa de stenar som skaver kan det bli riktigt bra. För inte är vi medlemmar i partier för sakfrågorna? Inte röstar väl människor i första hand på sakfrågorna som just i morgon, den kommande mandatperioden, kommer att genomföras. Vi röstar väl alla för den samhällsutveckling vi vill se för våra barn och barnbarn? Eller?

Hallsberg 2022-07-14

Träffar: 136

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

arton − 13 =