Notiser

Liten ökning av fällande domar vid kvinnofridsbrott

Personuppklaringsprocenten för grov kvinnofridskränkning har halverats från drygt 30 procent år 2008 till 16 procent år 2017. Bristande personalresurser och en hög arbetsbelastning inom den utredande verksamheten bedöms ha bidragit till den minskande uppklaringen för grov kvinnofridskränkning.

Grym abortlag i Alabama

En kvinna, ung eller vuxen, som utsätts för incest eller våldtäkt i Alabama – USA, förvägras möjlighet till abort om hon blir med barn. En läkare som trots den nya lagen utför sin läkarplikt genom att hjälpa denna kvinna kan få ett fängelsestraff på upp till 99 år.

Att arbeta med bistånd kräver höga löner

218 000 kronor i månaden är lönen för den chef inom biståndsbranchen som tjänar mest 2018.
Webbmagasinet OmVärlden gör varje år en kartläggning över biståndsbranchens chefslöner och konstaterar att detta är den högst lönen de uppmätt sedan kartläggningarna startade.

Mäns våld mot kvinnor ökar

I Brottsförebyggande rådets statistik för 2018 framkommer att det under år 2018 blev 22 kvinnor som mördades av närstående män.
Det är den högsta siffran på många år och indikerar att mäns våld mot kvinnor återigen ökar. Roks och Unizon kommenterar