Krönika

#allamän ?

Att ha en könsmaktförståelse borde vara en lika stor självklarhet som det är att söka förklaringar i männens barndom eller i deras andra eventuella störningar. Det borde vara en del av det som ligger inom kunskapsfältet hos dem som för samtal med män som önskar, eller inte önskar, ändra sitt våldsamma handlingssätt gentemot kvinnor.

Vandring runt Fristadstorget

– en påminnelse om idén med Eskilstuna.

Denna krönika är skapad som ett reportage under min utbildning i journalistik- och opinionsbildning. Kursen reportageskrivande.

Vandringen ägde rum den 7/10 2019

Att slå fast begrepp eller inte

Den här artikeln handlar inte om att kritisera skribenterna och politikern ovan. Artikeln har kommit till utifrån den frustration som kan upplevas när vi försöker vara en del i dialogen om ett bättre samhälle. Vilka begrepp ska vi använda och när behöver vi söka efter förklaringar för dessa?

Det var inte objektivt

I dag kan jag sitta här i min katedral i Hallsberg och dela med mig av mina egna tankar. Tankar som jag fått genom alla de möten jag varit med om i hela mitt snart 65-åriga liv, som någon sorts pojke och man.

Mitt sommarprojekt

Sedan några år tillbaka brukar jag genomföra ett sommarprojekt.
De brukar handla om att läsa en författare som jag ser som viktig för mitt tänkande.