Vad är det egentligen jag ska skriva om? Vad är min mission här i livet, när jag nu inte är en del av det traditionella arbetslivet? Jag är inte längre en medarbetare. Om jag nu någonsin varit det, då jag alltid ifrågasatt detta underliga begrepp? Tankarna snurrar när jag...