Etikett: #mänsvåldmotkvinnor

#allamän ?

Att ha en könsmaktförståelse borde vara en lika stor självklarhet som det är att söka förklaringar i männens barndom eller i deras andra eventuella störningar. Det borde vara en del av det som ligger inom kunskapsfältet hos dem som för samtal med män som önskar, eller inte önskar, ändra...

Liten ökning av fällande domar vid kvinnofridsbrott

Personuppklaringsprocenten för grov kvinnofridskränkning har halverats från drygt 30 procent år 2008 till 16 procent år 2017. Bristande personalresurser och en hög arbetsbelastning inom den utredande verksamheten bedöms ha bidragit till den minskande uppklaringen för grov kvinnofridskränkning....

Skrämmande bra romandebut

Att läsa Häggströms böcker ger läsaren en bild av den enorma människohandeln med så många förgreningar inom den undre världen. Kopplingen mellan datingsiter, pornografi, sexhandel och ekonomisk cynism blir uppenbar. ...

Grym abortlag i Alabama

En kvinna, ung eller vuxen, som utsätts för incest eller våldtäkt i Alabama - USA, förvägras möjlighet till abort om hon blir med barn. En läkare som trots den nya lagen utför sin läkarplikt genom att hjälpa denna kvinna kan få ett fängelsestraff på upp till 99 år....

Mäns våld mot kvinnor ökar

I Brottsförebyggande rådets statistik för 2018 framkommer att det under år 2018 blev 22 kvinnor som mördades av närstående män. Det är den högsta siffran på många år och indikerar att mäns våld mot kvinnor återigen ökar. Roks och Unizon kommenterar...