Vad är det jag ska skriva om

Vad är det egentligen jag ska skriva om? Vad är min mission här i livet, när jag nu inte är en del av det traditionella arbetslivet? Jag är inte längre en medarbetare. Om jag nu någonsin varit det, då jag alltid ifrågasatt detta underliga begrepp?

Tankarna snurrar när jag sätter mig framför min dator, för att forma några tecken till stycken som ska bli ett inlägg. En blogg, krönika eller vad det nu ska vara för beteckning på det jag skriver.

Jag har det senaste halvåret varit deltagare i en journalist- och opinionsbildningsutbildning, på Eskilstuna folkhögskola. Den har arrangerats i samverkan med ETC, vilket var den stora anledningen att jag sökte kursen. Kanske i första hand för att jag länge önskat bli en bättre skribent, men också för att ETC har ett budskap som jag vill vara en del utav. Då tänker jag inte bara på att det är en socialistisk tidning. Jag tänker på att hela den idé som ETC står för handlar om att vi som människor i solidaritet med varandra kan bygga upp ett samhälle som är hållbart för alla att leva i. ETC är inte bara Johan Ehrenberg, även om han är inspiratören som under så många år dragit ETC till vad det är i dag. ETC är idag många olika verksamheter. För min egen del är det tidningen Dagens ETC, elbolaget ETC och numera dragkraften till att jag som nybliven pensionär satte mig på skolbänken. Igen.

(På tal om ETC-El så är det riktigt kul när telefonförsäljare ringer och vill få mig att köpa billig el. Ibland säger de t o m billig och klimatsmart el. Mitt svar blir alltid att jag inte vill byta elbolag då det inte finns något annat socialistiskt elbolag. Du kan tänka hur de unga, i huvudsak männen, reagerar på mitt svar. De förstår varken vad socialism eller ETC är för något. De blir stumma, ibland taggade att sälja in sin produkt, men framför allt störda av att jag är så övertygad i mitt val av ”dyrare” el.
Priset för solidaritet, brukar jag upplysa dem om.)

En sak som funnits med på journalistutbildningen är att lära oss skriva notiser och ibland också skriva om, re-wright, större artiklar till något mindre. Att vi i detta hela tiden ska vara så neutrala vi någonsin kan. Men ändå med en idé om vilken målgrupp vi kan ha för vårt skrivande. Det har handlat om att kunna anpassa vårt skrivande till ett maximalt antal tecken, beroende av vad som ska skrivas.

En notis – 500 tecken inklusive blanksteg, som ska innehålla tillräckligt för att du ska förstå vad som hänt, när det hänt, var det hände, vilka som var inblandade och varför det hände. *suck*
Så svårt men ändå så kul.
En re-wright där vi inte skulle ha mer än 1 500 – 2 000 tecken med blanksteg. Inte heller så enkelt. Där är jag nu i mitt läxarbete. Även om jag har väldigt svårt med detta då magister Adolfo inte gillar att mina värderingar speglas i dessa artiklar och notiser.

En riktigt journalist är objektiv i sitt skrivande. Men när jag nu haft stora artiklar som jag försökt krympa till små notiser har jag i praktiken insett, det jag redan i min teori tidigare ansett, att det är jag som skriver som väljer vad som ska skrivas. Alltså är jag inte objektiv (men det kan jag utveckla i en senare artikel).
Vi har också lärt oss förstå hur reportage och recensioner ska skrivas och hur det också skiljer sig från nyhetsartiklar. Ni må tro att jag snubblat fram i detta kunskapsinhämtande.

Slutpunkten på denna utbildning är det jag nu håller på med. Att bygga upp en webbsida där jag kan använda min nya kunskap från denna utbildning, tillsammans med den kunskap jag redan bär genom mina tidigare utbildningar och erfarenheter. Alltså det arbete för jämställdhet jag varit en del av de senaste trettio åren.

Jag har skrivit blogg tidigare. Det finns fortfarande texter kvar på tomaswetterberg.nu från 2006 och framåt. Även om det under de senare åren blev ganska sporadiskt reflekterade jag där över den samtid och kontext jag befann mig i. Under en period har jag rätt många som följde mig. Men när skrivandet inte blev regelbundet blev följarna allt färre.
Ibland fick jag också kommentarer där någon önskade lite mer utvecklande resonemang. Ibland ville någon ifrågasätta mina tankar. Positiv såväl som negativ kritik kunde stärka mig i min uppfattning om att det är viktigt att ha en röst också i den så kallade cyberrymden. Vid något tillfälle kunde jag också få kritik av min arbetsköpare, som inte tyckte jag var lojal då jag kritiserade de idéer som denne förde fram. Kanske var kritiken befogad, då jag som tjänsteperson inom staten anser att mitt uppdrag byggde på lojalitet och neutralitet/objektivitet (vad det nu är?).

Något sådant behöver jag inte tänka på längre.

Nu har jag påbörjat den fas i livet som kallas för pensionärstiden. Nu kan jag bygga upp en webbsida (det heter inte blogg längre) där jag ska skriva notiser och krönikor som är tydligt färgade av mina värderingar. Jag tänker att grunden för skrivandet är min vardag och de tanker som dyker upp när jag följer vad som sker i samhället. Det stora samhället såväl som det lilla.
Rapporter, avhandlingar, olika former av media jag tycker borde kommenteras och nyhetsbrev jag följer kommer på den här sidan att omvandlas till notiser, artiklar och blogginlägg.

Hur min målgrupp ser ut, vet jag inte i dag. Min ambition just nu är att försöka få till en sida som bygger på mina tankar och värderingar. Jag ska försöka hålla en objektiv ton i notiser och artiklar, men vad jag presenterar är så klart valt utifrån vad jag anser vara viktigt att lyfta fram. Det kommer att finnas länkar till orginalartiklarna, då jag hoppas du blir nyfiken på källan.

På sidan som går under beteckningen Blogg, kommer jag ha någon blandning av krönika och blogg. Jag är väldigt osäker på vad som skiljer en blogg från en krönika, men rent journalistiskt anar jag att det handlar om hur i vilken utsträckning det blir min dagbok eller en betraktelse av samtiden av mig.

Ovanstående text är 5 848 tecken med blanksteg, vilket innebär mer än dubbelt så många tecken som jag på kursen fått lära mig att en krönika ska innehålla. Så då får jag väl räkna detta som ett blogginlägg.

Träffar: 276

Etiketter:
One Comment

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

18 − tolv =