Stödsida för barn utsatta för sexuell exploatering startar

ECPAT öppnar webbsida och genomför ett nytt projekt för barn utsatta för sexuell exploatering

ECPAT öppnar nu en särskild webbsida för ge ge stöd till barn som är utsatta för sexuella exploatering. Här kommer barnen att få rådgivning och information om vad sexuell exploatering innebär. Barnets röst om sexuell exploatering är ett treårigt projekt som har möjliggjort med stöd av Avsfonden. Bakgrunden är den allt mer utbredda spridningen av bilder där barnen är avklädda och i positioner de inte önskar ska spridas på nätet. Bilder som inte så sällan produceras under hot om utpressning, som för barnen leder till en stark känsla av maktlöshet,

 – ECPAT har ett unikt uppdrag att inhämta och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige. I det arbetet har vi sett ett ökat behov av att inhämta kunskap från barnen själva. Deras röster behövs för att vi ska kunna arbeta mer effektivt med stöd och förebyggande arbete, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT, i ett pressmeddelande.

På sidan kommer, förutom information, att finnas möjlighet till praktisk hjälp med nedtagning av bilder och filmer, som barnen kan ha lagt ut. Projektet är treårigt och kommer att drivas i samråd med ECPATs egen Hotline, hotlines i de nordiska länderna, Nationella operativa avdelningen hos polisen och Sveriges främsta forskare inom området.

Läs mer om ECPAT Sverige  – en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *