Myndighetssamverkan behöver stärkas

Jämställdhetsmyndigheten har, bland många andra viktiga uppdrag, fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas, när det gäller primärpreventiva våldsförebyggande insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer.

Jämställdhetsmyndigheten ska i detta arbete samverka med en rad relevanta myndigheter. Men viktigt är att de också ska inhämta kunskaper och erfarenheter från organisationer inom civilsamhället. Organisationer som arbetar med frågor som innehåller våldsförebyggande insatser till unga personer.

Jag hoppas att de då också tittar utanför de nationella organisationer som finns i vårt land. De som alltid blir uppmärksammade. Kommer de kontakta Örebro läns idrottsförbund, som fått medel att arbeta med våldsförebyggande arbete? Kommer de kontakta Örebro läns mansmottagning, som genomför ett förebyggande arbete under rubriken STOPP ung?

Det ska bli spännande att följa Jämställdhetsmyndighetens arbete som ska redovisas för regeringen den 31 mars 2021

Träffar: 348

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

femton − fyra =