Vilket av syskonen väljer

Det finns många olika faktorer som påverkar när det gäller om vi kommer att delta i politiska val eller inte. Flera studier har visat att familjemiljön, föräldrars inflytande och klasstillhörighet kan påverka röstbeteenden.

Nu har det också visat sig att vilken plats du har i syskonskaran kan vara en påverkande faktor.
Richard Öhrvall, postdoktor på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, har tillsammans med forskare från Uppsala, Oslo och USA undersökt vad som gör att en vana att rösta formas för vissa, men inte för andra. En fråga som länge intresserat Öhrvall är bland annat hur platsen i syskonskaran påverkar benägenheten att rösta.

Resultat från studiens data, som inbegriper totalt fyra val – EU-val samt nationella och lokala val i Sverige och Norge – visar att äldre syskon i större utsträckning än sina yngre syskon har röstat i dessa val.

Den här artikeln gör mig väldigt nyfiken på hur fördelningen mellan kön när det gäller platsen i syskonskaran påverkar röstbenägenhet. Kanske kommer det i fortsatta studier?

Läs mer om studien och hämta hem artikeln i PDF från Linköpings universitet

About Author

Träffar: 471

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − 8 =