Fyra statliga myndigheter i samverkan mot våld

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska samarbete för att upptäcka våld i nära relationer. Detta enligt ett regeringsuppdrag som omfattar perioden 2019–2021.

Tillsammans har de nu skapat en handlingsplan för att finna rutiner och metoder för att upptäcka våld och för att hjälpa utsatta att hitta stödinsatser i samhället. Myndigheterna ska också öka sin information och ge personalen kompetensutveckling inom området våld i nära relationer. Det kan handla om lagstiftning såväl som att förstärka kompetensen om hur anställda ställer frågor till individer om våld. Detta för att öka upptäckten av både våldsutsatta och våldsutövare.

Socialstyrelsen menar att våld i nära relationer är ett samhällsproblem där både kvinnor och män är utsatta för våld i nära relationer. Även om de också inser att det är vanligaste att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner, samt att kvinnor utsätts oftare för upprepat och mer allvarligt våld.

Våld in nära relationer inkluderar barnperspektiv då våldet allt som oftast sker inom familjer, samt hedersrelaterat våld och förtryck där såväl flickor/kvinnor som pojkar/män är utsatta för ett kollektivt förtryck. Även här poängteras att det framför allt är flickor och kvinnor som drabbas.

About Author

Träffar: 101

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × två =