Tomas

Liten ökning av fällande domar vid kvinnofridsbrott

Personuppklaringsprocenten för grov kvinnofridskränkning har halverats från drygt 30 procent år 2008 till 16 procent år 2017. Bristande personalresurser och en hög arbetsbelastning inom den utredande verksamheten bedöms ha bidragit till den minskande uppklaringen för grov kvinnofridskränkning.

Hej du läsare!

Är du här och läser kommer du inse att den här sidan är långt ifrån klar. Sedan en tid tillbaka har jag börjat att bygga den som ett projektarbete i den utbildning jag just nu deltar i.

Skrämmande bra romandebut

Att läsa Häggströms böcker ger läsaren en bild av den enorma människohandeln med så många förgreningar inom den undre världen. Kopplingen mellan datingsiter, pornografi, sexhandel och ekonomisk cynism blir uppenbar.

Mitt sommarprojekt

Sedan några år tillbaka brukar jag genomföra ett sommarprojekt.
De brukar handla om att läsa en författare som jag ser som viktig för mitt tänkande.

Grym abortlag i Alabama

En kvinna, ung eller vuxen, som utsätts för incest eller våldtäkt i Alabama – USA, förvägras möjlighet till abort om hon blir med barn. En läkare som trots den nya lagen utför sin läkarplikt genom att hjälpa denna kvinna kan få ett fängelsestraff på upp till 99 år.